ธาตุสมพงษ์ประจำวันเกิด
การหา ธาตุเกิดประจำตัว (ธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ทอง ไม้)
ตามหลักการพยากรณ์จีนโบราณ กล่าวว่า ดวงชะตาคนเราจะต้องใช้ศาสตร์ 3 ประการ ประกอบกัน อันได้แก่
1. ศาสตร์ชะตาฟ้า คือการเปลี่ยนแปลงของยุคต่างๆ ดวงดาว และชะตาของโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและ
เคลื่อนย้ายทุกๆปี
2. ศาสตร์ชะตาคน คือการทราบ ดิถีธาตุประจำตัวเรา ที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ตอนเกิด
3. ศาสตร์ชะตาดินคือชัยภูมิตำแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อาศัย หรือ ตำแหน่งจัดวางสิ่งของต่างๆ ซึ่งต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ในแง่ฮวงจุ้ย
ซึ่งทั้ง 3 ประการมีความสำคัญอย่างมากมีผลถึงตัวคุณรวมทั้งรวมทั้งคนรอบข้างและบริวาร
ศาสตร์แรก ชะตาฟ้า ต้องอาศัยผู้รู้ ดูดวงดาวให้ว่า จะส่งผลอย่างไร กับดวงเรา และดวงเมือง ศาสตร์ที่สาม
ต้องมีความเชื่อและศรัทรา รวมถึงพลังของตนเองที่จะปรับเปลี่ยน ตำแหน่งจัดวาง แต่ครั้งนี้จะศาสตร์ที่
สองที่เราต้องรู้ก่อนว่าดิถีธาตุ ประจำตัวเราเป็นธาตุตามหลักฮวงจุ้ยอะไร อันได้แก่ธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ทอง ไม้
ซึ่งธาตุทั้ง 5 นี้ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการจัดวางองค์ประกอบทุกๆอย่างตามหลักฮวงจุ้ยโดยทั้งสิ้น
ทางหลักฮวงจุ้ยถือว่ามีอยู่ในทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้ มีความเกื้อหนุนต่อกันและกันตลอดเวลา