วิเคราะห์หวย
ฮ่องเต้
1 ธันวาคม 2563
ทิศเหนือ
6
060
62
ทิศใต้
7
370
72
เลขมงคล
16   78   20   32   42