วิเคราะห์หวย
พี่ฟลุ๊ค
1 ธันวาคม 2563
ดีดบน
7
6 - 7
78   72
69   65
ดีดล่าง
9
5 - 9
58   52
99   95